Zajímavosti

Kuriozitou kraje je, že se zde v okresech Kolín a Kutná Hora nachází několik dvojic obcí, jejichž názvy se od sebe liší jen římskou číslovkou: např. Břežany I a Břežany II.

Vlády kraje

S

Příroda a historické památky

Na území Středočeského kraje se nachází množství významných historicky cenných památek a několik chráněných krajinných oblastí.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Okresní úřady v Česku 31. prosince 2002 ukončily svoji činnost. Samosprávné kraje se pro účely přenesené působnosti státní správy od 1.

Reference

Středočeským hejtmanem byl zvolen David Rath. Kutnohorsky.denik.cz [online]. 2002-11-24 [cit. 2008-11-24]. Dostupné online.

Doprava

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava.

Externí odkazy

news

Zemědělství

Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba.

Obyvatelstvo

K 30. září 2005 měl Středočeský kraj 1 154 193 obyvatele. Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje je okres Kladno s 150 620 obyvateli. V okresech Mladá Boleslav, Praha-východ a Příbram žije přes 100 000 obyvatel.

Členění kraje

Průmysl

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Škoda Mladá Boleslav se stala podnikem celostátního významu. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie.

Vodní toky

B

Turistická místa

S

gallery

Osoby ve funkci hejtmana

P

Okresy

Kraj je vymezen územím 12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník.Sídlem dvou z okresů je rovněž hlavní město Praha.

Seznam měst a obcí s rozšířenou působností

B

Hospodářství

R

Související články